Fyse

Fyse Oy on vuonna 2004 perustettu johtava lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Suomessa. Erityisesti palvelumme on suunnattu säteilyä käyttäville terveydenhuollon toiminnanharjoittajille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tarjoamme myös säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelut eläinröntgenkuvaustoimintaan. Säteilylainsäädännön edellyttämien tehtävien lisäksi tarjoamme myös muiden diagnostisten tutkimusmenetelmien (esim. ultraääni- ja magneettikuvaus sekä kliinis-fysiologiset tutkimukset) käyttöön liittyvää asiantuntemusta.

Fysen asiantuntijoilla on sairaalafyysikon pätevyys.